ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

6 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.