ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 ส.ค. 62 เวลา 0930 คุณณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณอารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบป

2 ส.ค. 62 เวลา 0930 คุณณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณอารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปี่ที่ 43  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นับเป็นพระกรุณาคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้