ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 ก.ค. 62 เวลา 0730 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1), (2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

27 ก.ค. 62 เวลา 0730 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1), (2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นางสาว ปัญชพัฒน์ หลักดี ผอ.เขตดินแดง เป็นประธานในกิจกรรม โดย ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บกวาดเศษขยะลอยน้ำ ณ คูน้ำข้างถนน วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่สถานีสูบน้ำสุทธิสาร (ขาเข้า) ถึงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร