ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ค. 62 เวลา 1400 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม ศสพ. จว.ล.บ.

25 ก.ค. 62 เวลา 1400 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม ศสพ. จว.ล.บ. โดย มี พ.อ. สุรศักดิ์ คำปิวทา ผอ.กวก.ศสพ. ให้การต้อนรับ