ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ค. 62 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

18 ก.ค. 62 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ