ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม พธ.ทบ. จว.น.บ. โดย มี พล.ต. วัลลภ ประดับศิลป์ ประธานที่ปรึกษาให้การต้อน

12 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจำปี 2562 เข้า เยี่ยมชม พธ.ทบ. จว.น.บ. โดย มี พล.ต. วัลลภ ประดับศิลป์ ประธานที่ปรึกษาให้การต้อน