5 ก.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม อท.ศอพท. โดยมี พล.ท. เอกชัย หาญพูนวิทยา จก.อท.ศอพท. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.อท.ศอพท.

5 ก.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม อท.ศอพท. โดยมี พล.ท. เอกชัย หาญพูนวิทยา จก.อท.ศอพท. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.อท.ศอพท.