ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 ก.ค. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม รร.กส.กส.ทบ. โดยมี พ.อ. เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รร.กส.กส.ทบ

2 ก.ค. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม รร.กส.กส.ทบ. โดยมี พ.อ. เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รร.กส.กส.ทบ. จว.น.ย.