ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 มิ.ย. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม วศ. โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 วศ.

11 มิ.ย. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม วศ. โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 วศ.