ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

31 พ.ค. 61 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะกรรมการการวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ใน ทบ. เข้าสำรวจพื้นที่ กส.ทบ. ณ จว.น.ฐ.

31 พ.ค. 61 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะกรรมการการวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ใน ทบ. เข้าสำรวจพื้นที่ กส.ทบ. ณ จว.น.ฐ.