ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 พ.ค. 62 เวลา 0800 - 1600 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ เข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน

14 พ.ค. 62 เวลา 0800 - 1600 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ เข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานไร้คนขับ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สทป. กับเหล่าทัพและสถาบันการศึกษา ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 – 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ๊คเมืองทอง กทม.