ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

24 เม.ย. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

24 เม.ย. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.