ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 เม.ย. 62 เวลา 1430 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น

23 เม.ย. 62 เวลา 1430 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กช. จว.ร.บ.