ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 เม.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พ.อ. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผบ.ศร.(2) ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม

23 เม.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พ.อ. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผบ.ศร.(2) ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศร. จว.ป.ข.