ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 เม.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กส.ทบ. โดยมี พ.อ. มนัส โหย่งไทย เสธ.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น

22 เม.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กส.ทบ. โดยมี พ.อ. มนัส โหย่งไทย เสธ.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กส.ทบ. จว.น.ฐ.