ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 เม.ย. 61 เวลา 0900-1530 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบกของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมฑล ในการนี้ได้จัดแสดงร้านค้าผลิตภัณฑ์ฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี

5 เม.ย. 61 เวลา 0900-1530 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบกของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมฑล ในการนี้ได้จัดแสดงร้านค้าผลิตภัณฑ์ฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี