ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 เม.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาแผนงานร่วมและการสนับสนุนการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

5 เม.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาแผนงานร่วมและการสนับสนุนการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.