ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 มี.ค. 62 เวลา 1300 พ.อ.พงษ์ธีระ ยุทธประเวศน์ รอง ผอ.สนป.วท.กห. นำคณาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เพื่อนำเสนอโครงการปรับปรุงยานเกาะล้อยางคอมมานโดวี 100 สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ม

28 มี.ค. 62 เวลา 1300  พ.อ.พงษ์ธีระ  ยุทธประเวศน์ รอง ผอ.สนป.วท.กห. นำคณาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ.  เพื่อนำเสนอโครงการปรับปรุงยานเกาะล้อยางคอมมานโดวี 100 สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการใช้งาน  ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.