ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 มี.ค.62 เวลา 0800 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน มี.ค. 62 โดยมี พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

27 มี.ค.62 เวลา 0800 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน มี.ค. 62 โดยมี พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ