ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

26 มี.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ.โดยมี พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง จก.ขส.ทบ.(2) ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการ/โจทย์การวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประ

26 มี.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติช่วยเพชร ผอ.สวัสดิ์. / หน. คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัยทบ. (2) ให้การรับรู้ความต้องการ / โจทย์การวิจัยและตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 บก.ขส. ตะกอน