ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 มี.ค.62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข และให้โอวาทพิเศษ แก่ กำลังพลที่เข้าร่วม ปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

20 มี.ค.62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข และให้โอวาทพิเศษ แก่ กำลังพลที่เข้าร่วม ปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.