ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 มี.ค. 62 เวลา 1330 พ.อ สมบุญ. เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สจล. โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ. รองอธิการบดี สจล.ให้การต้อนรับ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ใน

20 มี.ค. 62 เวลา 1330 พ.อ สมบุญ. เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สจล. โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ. รองอธิการบดี สจล.ให้การต้อนรับ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการ