ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 มี.ค.62 เวลา 0900พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ให้การต้อนรับ Mr. Alon Yehoshuna ผู้ช่วยทูตอิสราเอล ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงวิจัยฯ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

20 มี.ค.62 เวลา 0900พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ให้การต้อนรับ Mr. Alon Yehoshuna ผู้ช่วยทูตอิสราเอล ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงวิจัยฯ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.