ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 ก.พ.62 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

20 ก.พ.62 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ