ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่นประจำปี2561 ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม ทบ. 241 บก.ทบ. ซึ่ง #นักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์เข้ารับรางวัลจากผบทบ.ในที่ประชุม นขต.ทบ. เดือน ก.พ.62

นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่นประจำปี2561 ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม ทบ. 241 บก.ทบ. ซึ่ง นักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์เข้ารับรางวัลจากผบทบ.ในที่ประชุม นขต.ทบ. เดือน ก.พ.62