ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สวพ.ทบ.จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ระหว่างวันที่ 12 -15 ก.พ.62 ณ รร. เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท. จว.นครปฐม โดย พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานใน

สวพ.ทบ.จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ระหว่างวันที่ 12 -15 ก.พ.62 ณ รร. เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท. จว.นครปฐม โดย พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ฯ