ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 ก.พ. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สทป. โดยมี พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10

11 ก.พ. 62 เวลา 1300 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สทป. โดยมี พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10