ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 ก.พ. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม นปอ. โดยมี พล.ท. นพพร ดุลยา ผบ.นปอ. และ พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ เสธ นปอ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการและติดตามโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม บก

11 ก.พ. 62 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม นปอ. โดยมี พล.ท. นพพร ดุลยา ผบ.นปอ. และ พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ เสธ นปอ. ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบความต้องการและติดตามโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม บก.นปอ.