ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ก.พ. 62 เวลา 1300 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทหารบกด้วยวิทยุสื่อสารทางทหาร ขอนำเสนอผลการดำเนินงานและขอหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

6 ก.พ. 62 เวลา 1300 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทหารบกด้วยวิทยุสื่อสารทางทหาร ขอนำเสนอผลการดำเนินงานและขอหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.