ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อทดสอบและทดลองการใช้งานหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

6 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อทดสอบและทดลองการใช้งานหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.