ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G IoT & AI Innovation Center จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น

4 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G IoT & AI Innovation Center จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย