ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 ก.พ. 62 เวลา 0900 -1200 สวพ.ทบ. โดย พ.อ.รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ร่วมพิธีเปิด #งานมหกรรมงานวันนักประดิษฐ์2562 และเยี่ยมชมผลงานนักประดิษฐ์ภายในงาน ณ ไบเทค บางนา

2 ก.พ. 62 เวลา 0900 -1200 สวพ.ทบ. โดย พ.อ.รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ร่วมพิธีเปิด #งานมหกรรมงานวันนักประดิษฐ์2562 และเยี่ยมชมผลงานนักประดิษฐ์ภายในงาน ณ ไบเทค บางนา