ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 ม.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ. (1),(2) ได้นำกำลังพลเข้าร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงในการพัฒนาคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา ณ พื้นที่ลำราง แยกคลองห้วยขว้าง ซอยอินทามระ 43

23 ม.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ. (1),(2) ได้นำกำลังพลเข้าร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงในการพัฒนาคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา ณ พื้นที่ลำราง แยกคลองห้วยขว้าง ซอยอินทามระ 43