ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 ม.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.ต. สราวุฒิ เวฬุกาญจนา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

11 ม.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.ต. สราวุฒิ เวฬุกาญจนา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.