ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 ม.ค. 62 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สาธิตและเทคโนโลยีพลังงานครบวงจรหน่วยงายภาครัฐ ของ สวพ.ทบ. ณ สวพ.ทบ.

9 ม.ค. 62 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สาธิตและเทคโนโลยีพลังงานครบวงจรหน่วยงายภาครัฐ ของ สวพ.ทบ. ณ สวพ.ทบ.