ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ม.ค.62 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. และครอบครัว เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม.

4 ม.ค.62 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. และครอบครัว เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม.