ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

26 ธ.ค.61 เวลา 0700 สวพ.ทบ.จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

26 ธ.ค.61 เวลา 0700 สวพ.ทบ.จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน โดยมี พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ