ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 ธ.ค. 61 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

20 ธ.ค. 61 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.