ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 ธ.ค. 61 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.อ.นฤมิต ทองอ่อน และ ส.อ.รณไชย วัฒนาไชย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

20 ธ.ค. 61 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.อ.นฤมิต ทองอ่อน และ ส.อ.รณไชย วัฒนาไชย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.