ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ธ.ค. 61 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และ พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เข้าหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้การ

18 ธ.ค. 61 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และ พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เข้าหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ สวก. เขต จตุจักร กทม.