ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 ธ.ค.61 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคุณณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. และครอบครัว เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม.

14 ธ.ค.61 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคุณณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. และครอบครัว เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม.