ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ธ.ค. 61 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือการทำโครงการวิจัยฯและ การนำคณะผู้แทน สรอ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 สวพ.ทบ.

4 ธ.ค. 61 เวลา 1000 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือการทำโครงการวิจัยฯและ การนำคณะผู้แทน สรอ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 สวพ.ทบ.