ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงเฉิน อธิการบดี มจพ. เพื่อประสานความร่วมมือการทำโครงการวิจัยฯและนำคณะผู้แทน สรอ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

20 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงเฉิน อธิการบดี มจพ. เพื่อประสานความร่วมมือการทำโครงการวิจัยฯและนำคณะผู้แทน สรอ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ