ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 ต.ค. 61 เวลา 0730 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. วางพวงมาลา ในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันครบรอบ 108 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

23 ต.ค. 61 เวลา  0730  พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. วางพวงมาลา ในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5  เนื่องในวันครบรอบ 108 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.