ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 ต.ค. 61 เวลา 0900-1330 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และรับมอบมอบนโยบายก

22 ต.ค. 61 เวลา  0900-1330 คุณ ณัฎฐิยา ช่วยเพชร ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ., คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ และ พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม รอง ประธานฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และรับมอบมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี