ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ต.ค. 61 เวลา 0900-1200 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ” โดยมี พล.ต. ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับกำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร

4 ต.ค. 61 เวลา 0900-1200 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ” โดยมี พล.ต. ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับกำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.