ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ต.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พบปะ กำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4

3 ต.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พบปะ กำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4