ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ต.ค.61 เวลา 1309 พิธีรับส่งหน้าที่ ระหว่าง พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กับ พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

1 ต.ค.61 เวลา 1309 พิธีรับส่งหน้าที่ ระหว่าง พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กับ พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ