ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

25 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรรมการและเลขานุการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา