ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ก.ย. 61 เวลา 0900-1630 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขอและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 7/61

21 ก.ย. 61 เวลา 0900-1630 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขอและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 7/61 จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ ประเมินคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (โครงการเริ่มใหม่) จำนวน 4 โครงการ และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (ปิดโครงการ) จำนวน 5 โครงการ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.